אנגל'ה, ועוד כמה עניינים.

היו שנים שבהן נשיא ארצות הברית המכהן נתפס כמנהיג העולם החופשי. השנים האלה חלפו מן העולם במהלך כהונתו של ברק אובמה. מעמדה של ארצות הברית כמנהיגת העולם החופשי נהרס. חזונו של אובמה היה לחורבנן של אומות, למיטוט סדרי עולם. מה שנדמה היה כ'אביב העמים' הפך להתמוטטות מדינות, שבירת גבולות מוסכמים בין מדינות, והביא לעלייתו הרצחנית של האיסלם הרדיקלי, העתיד לשטוף עוד ועוד חלקי עולם, למשבר הומניטרי נורא ולגלי פליטות והגירה קשים.

מאז התמוטטות הגוש הקומוניסטי ונפילת חומת ברלין, ודאי מאז אסון התאומים, לא ידעה האנושות של המאות העשרים והעשרים ואחת ימים קשים כאלה, וכאלה שעוד עומדים לפתחה. ובזמן ובמקום האלה, ברק אובמה ומשטרו נגלים ברפיסותם. האידיאלוגיה והחזון המניעים אותם פשטו רגל. הם הפכו עמים שלמים לפליטים ויבשות שלמות למוכות אסון.

בתוך מהומת האלוהים הזאת, שאנחנו עוד לא נמצאים בשיאה, למרבה החלחלה, התבלטה בימים האחרונים קנצלרית גרמניה, הגב' אנג'לה מרקל, בעמידתה על ההכרח בשינוי חוקי ההגירה באיחוד האירופי, ועל אי-הסכמתה של גרמניה לקלוט לתוכה גלי פליטים ללא אבחנה. בעמידה התקיפה, ובהנעתה גם מנהיגים אחרים מן האיחוד האירופי לעמוד יחד עמה, מתבלטת אנג'לה מרקל כמנהיגה היחידה והבלתי מעורערת של העולם החופשי. אם תרצו, העולם הישן. העולם בן המאה העשרים, הנאבק על שרידותו מול גלי הטרור והפשיעה, הפליטות וההגירה, טריפת גבולות וגלי הריאקציה, המבקשים להסיג את הציבליזציה אל חשכת ימי הביניים ומעבר לה.

כבן דור שני לשואה נשבעתי, כי כף רגלי לעולם לא תדרך בגרמניה ובפולין, גם לא באוסטריה. הבטחתי לעצמי שאעשה כן רק בתנאי אחד – שיצירתי, היהודית ורוויית זכרי השואה, תתורגם לשפות אלה, וכי אוזמן לארצות אלה באופן שיאפשר לי לבטא, בצורה חופשית, כנה וגלויה, את דעתי עליהן.

דווקא משום כך אני מפתיע את עצמי בכותבי את הדברים האלה – מנהיגת העולם החופשי כיום היא אנג'לה מרקל, קנצלרית גרמניה. אם משום שנולדה וגדלה בגרמניה המזרחית, תחת הקומוניזם, אם משום השכלתה, בכימיה קוואנטית, אם משום חושיה הפוליטיים המחודדים ויכולתה הפוליטית המוכחת, להתנהל גם בתנאים פוליטיים קשים, האישה הזאת עומדת כיום בפתחו של העולם החופשי, מתווה דרך לעמיתיה, מנהיגי אומות אחרות, וגם קובעת גבולות.

היא כנראה מבינה מה שברק אובמה ואחרים אינם מבינים. שכאשר אירופה מוצפת בפליטים, ברובם מוסלמים, היא מסתכנת בעליה מחדש של הפשיזם. שאירופה לא עשויה להכיל, כלכלית, תרבותית ומנטלית, את הזר בתוכה, כאשר הוא מאיים על סדריה. ואו-אז עלולה להישנות באירופה שנאת הזרים התהומית, שכבר חוללה פעם אחת את השואה, ועלולה להביא לרצחנות דומה שתופנה כלפי המהגרים החדשים ליבשת.

אנג'לה מרקל מבינה מה שברק אובמה אינו מבין. שמיטוט גבולותיהן של מדינות, ערעור משטרים, גם אם הם טוטליטריים או מלוכניים-רודניים, בטרם עת, בטרם התסגלו עמיהם לתרבות הדמוקרטית ולערכיה – היא שהביאה לעליית האיסלם הרצחני, ועלולה לעורר תגובת נגד דומה גם באירופה.

ולכן, אנג'לה מרקל היא בעיניי כיום מנהיגת העולם החופשי. וטוב שתמשיך ותשמור על מוסרותיו.

התמונה הגלובלית שכתבתי עליה לעיל נותנת את אותותיה בכל מקום. ישראל, כמדינות אחרות, מושפעת אף היא מגלי ההגירה וממלחמות האחים ומתקפות הטרור המתרחשות בסמוך לגבולותיה. בתוך כך, אני מוכרח לומר שאני מודה לאל, על שבנימין נתניהו הקים את גדר ההפרדה, החוצצת בינינו לבין מצריים וגם בינינו לבין ירדן, כדי למנוע מגלי ההגירה של פליטים מאפריקה לשטוף את הארץ. כמו רבים אחרים, הזדעזעתי בזמנו לקרוא את תיאור פועליה של משטרת ההגירה כאן, ונחרדתי על כליאתם של פליטים ו/או מהגרי עבודה במתקני הכליאה שהוקמו 'למענם' בנגב. יתר על כן, לאחרונה אפילו תרמתי בגדי ילדים, שיגיעו, בעקיפין, דרך פעילות בארגון נשים-אימהות מסוים, לילדי הפליטים. וכך גם אעשה בעתיד. אבל אינני חושב שמדינת ישראל יכולה להפוך למקלט לכל פליטי האסונות המתרחשים במזרח התיכון ובאפריקה, ואם היא כבר פותחת את שעריה, מוטב שתפתח אותם קודם בפני צאצאי האנוסים מספרד, וצאצאי רדיפות ישראל, ספק גויים ספק יהודים, המבקשים לעלות ארצה מכוח חוק השבות ומסורבים לזה בידי הרבנות הראשית. בד-בבד עם ההיחלצות של ישראל לסיוע לפליטים ולמהגרי העבודה שכבר השתכנו בה, עליה ליתן את הדעת ולהקנות קדימות לעלייתם של ספק-יהודים, שכל חטאם הוא בזה, שהם צאצאי משפחות שגורשו מספרד לכל קצווי תבל, ונטמעו, מרצון או מכורח, בעולם הנוצרי אז, כדי לשרוד.

היום השני בגן

הד לדברים שכתבתי כאן ראיתי היום בבירור גם בהרכב האנושי בגן העיריה שילדיי שובצו בו. כאשר דמיינתי את כניסתם לגן, ראיתי בעיני רוחי את היחברותם עם בני גילם, ישראלים כמוהם, הגרים בשכנות לנו. קיוויתי למצוא בין הוריהם אנשים ליברליים, שישמחו שילדינו יתחברו יחד, וכי נכונן בינינו יחסי רעות אמיצים, נארח חברים בביתנו ונתארח בביתם, והילדים ירכשו לעצמם חברים לשנים קדימה.

לא דמיינתי, שבכיתה שלהם יהיה רק מיעוט ילדים ישראלים, וכי ברובה תהיה מורכבת מילדות של עובדות זרות מן הפיליפינים, ילד מאריתריאה, ילד מקונגו, ילד ממונטנגרו, כמה ילדים משל העולים החדשים מצרפת, ערב רב ומתוק של ילדים מקסימים, אבל כאלה, שרק מיעוטם מדבר עברית על-בוריה וחולק עם ילדיי את אותם מוצא ושפה, דת ותרבות משותפת.

עד כה גדלו ילדיי, מגיל ארבעה וחצי חודשים, במעון יהודי-ערבי. הם פגשו והתיידדו בו עם ילדים יהודים וערבים, משלוש הדתות, חגגו את חגיהן של שלוש הדתות ואפילו למדו מעט ערבית. בירכתי על כך בליבי. הצטערתי שלא חשבתי על כך מראש, ולא רשמתי אותם לגן הדו-לשוני כמגמת המשך. אבל כעת אני עומד אובד עצות מול המציאות הגלובלית, שאת השתקפותה אני מגלה בכיתת הגן שילדיי נקלטו בה השבוע, ותוהה האם אכן, כמו שהבטיחה לי היום הגננת, הילדים בגיל זה יכולים לקלוט שפות רבות בתוך זמן קצר, וכי בתוך חודש-חודשיים כבר ידברו כולם בעברית.

האם זו סביבת הגידול שאני רוצה שילדיי יגדלו בה? האם ימשיכו להתפתח שכלית ורגשית כפי שהיה עד כה? האם יצליחו לבטא את עצמם ואת מיטבם במסגרת הזאת, ואדרבא, ינהיגו אחריהם את חבריהם וחברותיהם בגן החדש? אין לי מושג. אני חושש מאוד מפני הבאות. אבל בינתיים, הבוקר מצאתי, שהיחידים שנותרו עם הילדים בגן, ביומם השני בו, הם אני ואבא שלי, בתורנות, בעוד כולה ילדים האחרים קיבלו את הפרידה מהוריהם הרבה יותר בקלות, וכך, אפוא, גם הייתה לי הזכות לשבת עם הילדים ב'ריכוז' – ואז, שהילד ממונטנגרו, שהיה קצת מסוגר ועצוב, פשוט ניגש אלי, ובצורה הטבעית ביותר, מבלי לומר לי דבר, מפני שעוד אינו יודע לדבר עברית, התיישב על ברכיי, התרפק על חזי ושילב את ידיי על בטנו לחיבוק.

וכך, אפוא, ישבתי הבוקר בריכוז בגן. מיכאל לימיני, דניאל לשמאלי והילד המתוק ויפה התואר הזה על ברכיי.

ואולי זוהי התשובה הפשוטה והברורה ביותר לפחדיי. החמלה, הנדיבות, הקבלה ללא תנאי.

הלוואי ולא אטעה בפרשנותי.

שיהיה לכולכם/ן לילה טוב.

מודעות פרסומת

One thought on “אנגל'ה, ועוד כמה עניינים.

השאר תגובה